Privacyverklaring

Bij Data Wise Consultancy nemen we de privacy en beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. 

Privacybeleid 

Privacyverklaring 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze gegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel 

Persoonsgegevens 

Rechtsgrond 

Bewaartermijn 

Ontvangers 

Communiceren en informeren betreffende het aangaan van en uitvoeren van de overeenkomst 

Voornaam 

Achternaam 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Uitvoering van de overeenkomst. 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

Intern registratiesysteem 

Auto-respond 

Administratie 

Voornaam 

Achternaam 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Bankgegevens 

Betaalgegevens 

Uitvoering van de overeenkomst / wettelijke verplichting. 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. 

Boekhouder 

Accountant 

Belastingdienst 

Verzekeringen 

Financiële instellingen 

Statistisch onderzoek 

Naw-gegevens 

Cookies  

IP-gegevens 

Gerechtvaardigd belang 

Uw gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd. 

N.v.t. 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief 

Voornaam 

Achternaam 

E-mailadres 

Uitvoering van de overeenkomst / toestemming. 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als men aangemeld is. 

E-marketingtools 

Gedragsgericht adverteren 

Data over surfgedrag 

Cookies  

IP-gegevens 

Toestemming 

De gegevens 

Google 

Socialmediawebsites zoals LinkedIn 

Verbeteren van onze digitale dienstverlening 

Cookies  

IP-gegevens 

Toestemming 

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. 

Websitebeheerder 

Analytics tools 

 

Cookieverklaring 
Onze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak de website – en welke webpagina’s – door bezoekers worden bekeken.  

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in onze cookieverklaring. 

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Uw recht op toegang, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U heeft het recht Data Wise Consultancy te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Data Wise Consultancy op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en Data Wise Consultancy geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal uw verzoek ingewilligd worden. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de onderstaande informatie. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt Data Wise Consultancy uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij Data Wise Consultancy wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. We zorgen ervoor dat deze partijen uw gegevens veilig en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten behandelen. 

Beveiliging van persoonsgegevens 
Data Wise Consultancy treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Houd er echter rekening mee dat geen enkele gegevensoverdracht via internet of elektronische opslagmethode 100% veilig is. 

Minderjarigen 
U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens met ons wenst te delen, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. We verzamelen bewust geen persoonsgegevens van minderjarigen. Als u van mening bent dat we persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op om deze te laten verwijderen. 

Links naar andere websites 
Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of inhoud van die websites. Data Wise Consultancy raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Op de website van Data Wise Consultancy zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Houd er rekening mee dat deze platforms uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken volgens hun respectievelijke privacybeleid. 

Inspanningsverplichting 
Data Wise Consultancy hanteert een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatsverplichting. Dit betekent dat we redelijke inspanningen zullen leveren om bepaalde resultaten te behalen, maar geen specifieke resultaten kunnen garanderen. Bij een inspanningsverplichting wordt het niet behalen van gewenste resultaten niet beschouwd als contractbreuk, tenzij er bewijs is van onvoldoende inspanningen. We zijn daarom niet aansprakelijk voor specifieke resultaten, maar zetten ons in om de best mogelijke service te leveren. 

Cybersecuritymaatregelen 
Data Wise Consultancy hanteert cybersecurity-maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking en onrechtmatige verwerking.  

Dekking verzekering 
Data Wise Consultancy heeft een passende verzekeringsdekking om mogelijke aansprakelijkheden als gevolg van onze diensten te beschermen. We zijn verzekerd tot een bepaald bedrag, dat wordt vermeld in ons intern verzekeringsbeleid. Dit bedrag kan bij het opstellen van de opdracht van overeenkomst opgevraagd worden. Indien de verzekeringspolis geen dekking biedt, hanteert Data Wise Consultancy een afwijkende regeling. In een dergelijk scenario zullen we compensatie bieden in overeenstemming met de factuurwaarde van de geleverde diensten gedurende een periode van twee maanden. 

Wijziging van het privacybeleid 
Data Wise Consultancy behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie worden opgenomen. We raden u aan om regelmatig dit beleid te controleren op updates. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per email en via de website te informeren.  

Contactgegevens 
Als u vragen, zorgen of verzoeken heeft met betrekking tot ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@datawiseconsultancy.com. 


Data Wise Consultancy